Van Kerk naar Multi Functioneel Centrum

In 2011 was Airpro nauw betrokken bij de verbouwing van de Pastoor van Ars Kerk te Eindhoven. In het, uit 1929 daterende, kerkgebouw wordt onder de gewelven van de grote kerkzaal een losstaand kantoorgebouw gerealiseerd. Om dit gebouw te voorzien van ventilatie zijn, onder het zandbed, grote luchtkanalen gelegd die vanuit de technische ruimte, welke zich onder de oude kansel bevindt, gevoed worden.

Ventaflex kanalen

Bij dit project zijn op voorstel van Airpro, Ventaflex kanalen in de grond toegepast. Deze ronde, geïsoleerde, kanalen hebben een aantal voordelen ten opzichte van de vaak voorgeschreven kunststof kanalen. Zo is bijvoorbeeld de isolatiewaarde hoger en zijn ze sneller en gemakkelijker te monteren. Nadat de kanalen waren gemonteerd heeft een camera-inspectie een kwalitatief hoogwaardige installatie aangetoond.