Offshore-faciliteiten

Heerema is een bedrijf gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerpen, bouwen, instal­leren en vervoeren van offshore-faciliteiten voor de olie- en gasin­du­strie, waar wereld­wijd ca. 2000 mensen werken. Ze plaatsen olie- en gasin­stal­la­ties, zoals produc­tie­plat­forms, waarbij pijp­lei­dingen en andere infra­struc­tuur, tot kilo­me­ters diep op de zeebodem worden geplaatst.

Feiten en cijfers

Het nieuwe kantoor­pand, wordt gebouwd op dezelfde plaats als het oorspron­ke­lijke hoofd­kan­toor van Heerema uit 1974 dat al jaren leeg stond. In totaal zal het project 21.300 m² vloer­op­per­vlak bevatten, 12 verdie­pingen hoog zijn, inclu­sief een stal­lings­ga­rage waar 575 auto’s gepar­keerd kunnen worden. De gehele nieuw­bouw is in een record­tijd van 14 maanden gere­a­li­seerd en dit alles met BREEAM certi­fi­ce­ring. In totaal wordt er 7.000 m² recht­hoekig kanaal gemon­teerd en 3.500 m¹ rond kanaal. Op het dak zal er 1.200 m² PIR/POL  kanaal aange­bracht worden en in de kelder nog eens 1000 m² PIR/POL