Toonaangevend instituut

In de afge­lopen decennia is Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) uitge­groeid tot een toon­aan­ge­vend insti­tuut en een van de drie belang­rijkste onder­zoeks­centra van Shell wereldwijd.

Chemisch resistent

Airpro heeft bij dit project in opdracht van de ULC Installatiegroep alle lucht­ka­nalen in de tech­ni­sche ruimte gele­verd en gemon­teerd. Het betrof inwendig gecoate lucht­ka­nalen met een chemisch resis­tente coating.