Aan de gevel bevestigd

De Indorama Ventures Europe (IVE) PTA faciliteit is gevestigd in Rotterdam Europoort. Deze PTA faciliteit levert grondstoffen aan Indorama’s PET faciliteiten. Het complex deelt een utiliteitseiland dat bestaat uit een warmtekrachtkoppeling en afvalwaterzuiveringsinstallatie met de IVE Rotterdam-PET-faciliteit.

In het compressorgebouw, dat ongeveer 20 meter hoog is, is totaal 182.000 m³/h lucht nodig voor de temperatuurbeheersing. Deze lucht wordt door middel van twee luchtbehandelingskasten – die op het dak van het gebouw gesitueerd zijn – in het gebouw gebracht. Het kanaalwerk  dat hiervoor nodig is (in totaal zo’n 1.100 m2 met rechthoekzijdes groter dan 1.500 mm), is vanaf het dak buiten aan de gevel van het gebouw bevestigd tot op een hoogte van tien meter. Op dit niveau bevindt zich in het gebouw een ringkanaal dat de lucht in het gebouw verdeelt.  Airpro heeft hier het volledige kanaalwerk verzorgt inclusief, prefabricage van de thermische en akoestische isolatie.