PRIVACY

Airpro gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om

Privacyverklaring van Airpro BV

Algemeen
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Airpro BV omgaat met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen de wettelijke regels hieromtrent in acht worden genomen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In het algemeen geldt dat Airpro BV zeer zorgvuldig handelt als het om persoonsgegevens gaat.

Waarom verzamelt Airpro BV uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn en voor zover dat noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering en voor het functioneren van onze website. Deze persoonsgegevens kunnen nodig zijn voor het onderhouden van contacten met relaties, het beantwoorden van verzoeken om informatie en het gebruikmaken van functionaliteit op onze website.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
De gegevens die wij verzamelen zijn onder andere bedrijfsgegevens, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, locatie en technische browserinformatie voor zover die in de betreffende situatie van belang zijn.

Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies) en om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij gebruiken de bovengenoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten alsmede product- en dienstontwikkeling. Tevens gebruiken we de gegevens voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt of het versturen van een nieuwsbrief. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Hoe gaat Airpro BV om met persoonsgegevens?
We verzamelen de persoonsgegevens in onze administratie en op (systemen gekoppeld aan) de website. Persoonsgegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld tenzij wettelijk verplicht of absoluut noodzakelijk voor een goed functioneren van Airpro BV. Er vindt geen verwerking van de gegevens plaats voor andere doeleinden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw wettelijke rechten
U heeft het recht om inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die wij verzameld hebben en om deze zo nodig te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten over welke persoonsgegevens wij van u beschikken, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@airprobv.nl of via het contactformulier op onze website.