State-of-the-art clean room

Op bedrij­ven­ter­rein De Wieken in Amersfoort reali­seert Heembouw een nieuwe produc­tie­lo­catie met kantoor voor Applied Medical Europe. De nieuwe vesti­ging van Applied Medical bestaat uit 8.700 m² kantoor, naast een ruime state-of-the-art clean room, een produc­tie­ruimte en maga­zijn met in totaal 27.000 m² vloer­op­per­vlak. Applied Medical Europe is een wereld­wijd opere­rende ontwik­ke­laar en produ­cent van medi­sche hulpmiddelen.

Twee opdrachtgevers

Het bijzon­dere van dit project is dat Airpro twee verschil­lende opdracht­ge­vers had op één project. De twee opdracht­ge­vers waren Lomans Totaalinstallateur uit Amersfoort en Kropman Installatietechniek uit Nijmegen. Kropman was hierbij verant­woor­de­lijk voor de Clean room en Lomans voor alle overige ruimten.