Veiligheidsklasse

In maart 2017 is het kantoorgebouw van Eurojust in Den Haag opgeleverd. Eurojust is een orgaan van de Europese Unie, opgericht om de effectiviteit en efficiency van de nationale opsporings- en vervolgingsautoriteiten te verbeteren. Speciale aandacht is hier uitgegaan naar de veiligheidsklasse van de installatie. Zo is een weerstandsklasse 4-5 aangehouden tegen inbraak.

BIM to field 360

Airpro heeft hier in opdracht van Heijmans Utiliteit alle luchtkanalen geleverd en gemonteerd. Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van BIM en met behulp van dit model zijn alle luchtkanalen uitgetrokken en in productie gegeven.  Tevens is bij de oplevering gebruik gemaakt van BIM to field 360 software voor de afwerking van de restpunten.