Luchtbehandelingskast

In 2017 is bij de firma VacuMetal in Oosterhout een nieuwe lucht­be­han­de­lings­kast geplaatst. VacuMetal is een bedrijf dat diverse produc­tie­lijnen heeft voor het metal­li­seren van kunst­stof producten voor onder andere de cosme­ti­sche industrie.

De lucht­be­han­de­lings­kast vervangt een oude lucht­be­han­de­lings­kast die 25.000 m³/h lucht klima­ti­seert voor produc­tie­lijn 1. Airpro heeft de lucht­be­han­de­lings­kast gele­verd en geplaatst. Daarnaast is zijn de lucht­ka­nalen aange­past en zijn diverse constant­vo­lu­me­re­ge­laars geplaatst.