Duurzame technieken verweven tot één geheel

Nature’s Pride mag zeker trots zijn op het nieuw gere­a­li­seerde pand in Maasdijk. In dit nieuwe onder­komen, dat een BREEAM ‘Excellent’ certi­fi­caat, mag dragen, zijn vele duur­zame tech­nieken verweven tot één geheel. Hierin zijn onder andere 18 koel­cellen en 40 rijp­cellen gere­a­li­seerd. Deze cellen worden ingezet voor het rijpen van vers fruit. Door de bij Nature’s Pride toege­paste tech­no­logie kan dit fruit op exact het juiste moment in de schappen van de super­markt liggen.

Dampdichte isolatie

Airpro heeft hier­voor in opdracht van Van Kempen Koudetechniek een ventilatie-installatie ontworpen, gele­verd en gemon­teerd. Dit ten behoeve van het venti­leren ofwel spoelen van alle koel- en rijp­cellen. Voor het venti­leren van deze cellen ruim 450 m¹ lucht­ka­naal gemon­teerd. Omdat het veelal koude buiten­lucht of gekoelde lucht uit de cellen betreft, zijn alle lucht­ka­nalen voor­zien van een damp­dichte isolatie.