Modern onderzoekgebouw

De vrije univer­si­teit van Amsterdam, gelegen op de campus van de VUmc  aan de zuidas van Amsterdam, is medio 2014 uitge­breid met een modern onder­zoek­ge­bouw, O2. Het gebouw bestaat uit ca. 33.000 m² bruto vloer opper­vlak die met behulp van 19 lucht­be­han­de­lings­kasten en 20.000 m² lucht­ka­naal voor­zien wordt van 400.000 m³/h gecon­di­ti­o­neerde lucht.

Zuurbestendig

Doordat in de circa 350 labo­ra­toria bio-chemisch onder­zoek verricht wordt, zijn alle retour­ka­nalen en appen­dages van de zuur­kasten inwendig behan­deld met een zuur­be­sten­dige coating.  De strenge druk­hi­ë­rar­chie wordt gere­a­li­seerd door de vele gemon­teerde variabel-volumeregelaars.  Daarnaast is veel aandacht besteed aan het scheiden van vers aange­zogen buiten­lucht en de afblaas­lucht. Op het dak van het gebouw zijn daar­voor speciale voor­zie­ningen getroffen om de grote verti­caal uitbla­zende lucht­ka­nalen te monteren.