Strenge veiligheidseisen

In opdracht van Engie Capelle aan den IJssel zijn de lucht­ka­nalen gele­verd en gemon­teerd voor het labo­ra­to­rium van Exxon Mobile in Rotterdam. Onder zeer strenge veilig­heids­eisen zijn onder andere kanalen gemon­teerd voor zo’n 60 afzui­garmen. Alle kanalen zijn inwendig voor­zien van een chemisch resis­tente coating.