Good Manufacturing Practice

TOP is een nieuwbouw van een GMP, Good Manufacturing Practice, productiefaciliteit voor de productie van geneesmiddelen in de vorm van zalven en cremes. In de omgeving van Rotterdam wordt hiervoor een grote uitbreiding van de productiecapaciteit gerealiseerd. Bij dit project heeft Kropman Breda het ontwerp van de luchtinstallatie gemaakt en Airpro benaderd voor het in 3D (Revit) modelleren, leveren en monteren van de luchtkanalen. Zo is  met lokale assistentie van Airpro de volledige luchtinstallatie binnen Kropman opgezet en zijn de productietekeningen direct uit het model gegenereerd.

3D model

In het gebouw zijn diverse clean rooms gerealiseerd om te voldoen aan de hoge luchtkwaliteitseisen. Hierbij wordt de verse buitenlucht via één centrale make-up air unit voorbehandeld. De geconditioneerde lucht wordt vervolgens op ruimteniveau nabehandeld en via ultrafijn filtratie ingeblazen. Diverse VAV-regelaars zorgen voor een nauwkeurige controle van de drukhiërarchie. Met name door het 3D model – hetgeen vooraf iets meer tijd kost –en de korte communicatielijnen verliep het project naar ieders tevredenheid.