Optimaal comfort

In december 2016 is Pathé Zwolle opge­le­verd. Het betreft een gloed­nieuwe bios­coop aan de rand van het centrum van Zwolle. Het heeft negen zalen met een opti­maal comfort. Diverse zalen zijn uitge­rust met evene­ment voor­zie­ningen voor presen­ta­ties en congressen.

Montage en isolatie

De monteurs van Airpro hebben bij dit project onge­veer 3.600 m² recht­hoe­kige en 1.500 m¹ ronde kanalen aange­bracht met de nodige lucht­tech­ni­sche compo­nenten. De isoleer­ders van Isohvac hebben de kanalen voor­zien van isolatie, te weten zo’n 1.000 m² mine­rale wol, 500 m² Armaflex en 300 m² Akoestische isolatie. Al deze werk­zaam­heden zijn in een rela­tief korte loop­tijd gerealiseerd.