Fraai weggewerkte kanalen

Airpro heeft meege­werkt aan de bouw van het nieuwe Militaire Museum in Soest. Dit mooie gebouw kan nu jaren dienst doen ter bescher­ming van ons mili­taire erfgoed. De in velerlei opzichten lichte constructie is voor­zien van een centrale klimaat­in­stal­latie en via fraai wegge­werkte lucht­ka­nalen voor­ziet deze instal­latie de vele verschil­lende zalen van ventilatielucht.