Aan de gevel bevestigd

De Indorama Ventures Europe (IVE) PTA faci­li­teit is geves­tigd in Rotterdam Europoort. Deze PTA faci­li­teit levert grond­stoffen aan Indorama’s PET faci­li­teiten. Het complex deelt een utili­teits­ei­land dat bestaat uit een warm­te­kracht­kop­pe­ling en afval­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­latie met de IVE Rotterdam-PET-faciliteit.

In het compres­sor­ge­bouw, dat onge­veer 20 meter hoog is, is totaal 182.000 m³/h lucht nodig voor de tempe­ra­tuur­be­heer­sing. Deze lucht wordt door middel van twee lucht­be­han­de­lings­kasten – die op het dak van het gebouw gesi­tu­eerd zijn – in het gebouw gebracht. Het kanaal­werk  dat hier­voor nodig is (in totaal zo’n 1.100 m2 met recht­hoek­zijdes groter dan 1.500 mm), is vanaf het dak buiten aan de gevel van het gebouw beves­tigd tot op een hoogte van tien meter. Op dit niveau bevindt zich in het gebouw een ring­ka­naal dat de lucht in het gebouw verdeelt.  Airpro heeft hier het volle­dige kanaal­werk verzorgt inclu­sief, prefa­bri­cage van de ther­mi­sche en akoes­ti­sche isolatie.