Fundamenteel onderzoek naar duurzame energie

Benzine uit zonne-energie; dat is het toekomst­beeld waaraan bij DIFFER onder­zoek naar wordt verricht. DIFFER staat voor Dutch Institute For Fundamental Energy Research en vervult een leidende rol in het funda­men­teel onder­zoek naar duur­zame energie in de vorm van kern­fusie en solar brandstoffen.

Het nieuwe gebouw van DIFFER wordt gebouwd op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e. Rond twee grote labo­ra­to­ri­um­ruimten komt een ring van kantoren en andere faci­li­teiten, zoals een werk­plaats, een ontwerp­af­de­ling en een ICT- en elektronicagroep.

Driedimensionaal model

Airpro is, in opdracht van Unica, verant­woor­de­lijk voor de leve­ring en montage van 6.000 m² recht­hoekig kanaal waarvan 600 m² in RVS en 1.650 m¹ rond. Dit alles is in een drie­di­men­si­o­naal model (BIM een ‘Building Information Modeling’ programma) ontworpen. De verschil­lende systemen zoals venti­latie, speci­fieke afzui­ging, verwarming/koeling, kabel­goten, water­lei­dingen, gassen en afvoeren zijn in het compu­ter­pro­gramma Revit  2013 gemodelleerd.