Gebouw CP, een nieuwe productieruimte

In 2007 is bij Akzo in Oss een nieuwe produc­tie­ruimte gebouwd. In dit gebouw zullen vloei­stoffen gemaakt worden die in aders, spieren, gewrichten of been­merg gespoten kunnen worden. Belangrijk in het gebouw zijn de enorme water- en lucht­zui­ve­rings­in­stal­la­ties. Akzo ziet daarom toe op zuiver­heid op de werk­vloer, in leidingen, in kleding… kortom controle op controle omdat men zich abso­luut geen onzui­ver­heden kan permitteren.

Cleanroom-kanalen

De instal­latie kenmerkt zich doordat deze voor 80% bestaat uit cleanroom-kanalen uitge­voerd in Luchtdichtheids klasse C. Deze kanalen zijn nadat ze gete­kend en gepro­du­ceerd zijn één voor één gecleaned in een clean­ca­bine. Nadat ze een nacht in de droog­kamer gestaan hebben zijn ze inge­se­aled om stof- en vuil­vrij aange­le­verd te worden op het project. In gebouw Cp zit in totaal zo’n 8000 m² recht­hoekig en 4000 m¹ rond gecleaned kanaal. Dit proces geldt ook voor de gele­verde en gemon­teerde appendages.