Stofarme omgevingen

In februari 2016 het zeer geavan­ceerde factul­teits­ge­bouw voor Technisch Natuurwetenschappen op de campus van TU Delft opge­le­verd. Dit onderwijs- en onder­zoeks­ge­bouw bevat ruimte 30.000 m2 vloer­op­per­vlak en bestaat naast onder­wijs­ruimtes voor het over­grote deel uit labo­ra­toria voor de afde­lingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie. Dit bete­kent stof­arme omge­vingen en zeer stabiele temperaturen.

LUKA-bibliotheek

Binnen het ontwerp­team heeft Airpro de LUKA-bibliotheek gebruikt voor het opti­ma­li­seren van het lucht­tech­ni­sche systeem. De door het ontwerp­team inge­te­kende kanalen zijn hierbij gecon­tro­leerd en indien nodig vervangen door produ­ceer­bare delen. E.e.a. wordt vervol­gens direct geco­ör­di­neerd met de overige disci­plines. De eerste erva­ringen met de LUKA-bibliotheek zijn posi­tief te noemen. Met name de beschik­baar­heid van de juiste vorm­stukken is een aanwinst bij het ontwerp van de lucht­tech­ni­sche installatie.