Volledig gerenoveerd

De Van Der Hoeven Kliniek is een centrum voor klini­sche foren­si­sche psychi­a­trie waar pati­ënten met een tbs-maatregel of een civiel­rech­te­lijke maat­regel leren hoe ze op een verant­woor­de­lijke manier kunnen leven. Medio 2016 zijn de instal­la­ties van deze Kliniek volledig gerenoveerd.

Veel dakkanalen

Airpro was bij dit project in opdracht van Lomans Installaties verant­woor­de­lijk voor de leve­ring en montage van alle lucht­ka­nalen. Na diverse inmeet­ses­sies is vanwege de geringe ruimte besloten om veel lucht­ka­nalen buiten op het dak te situ­eren. Bij dit project zijn daarom veel dakka­nalen gemonteerd.