Lean-management

Het Alexanderhof is een complex met twee zwem­baden (25-meterbad en doel­groe­penbad), een fitness­ruimte, een hore­ca­ge­deelte en verhuur­bare kantoren. Het gehele project wordt in BIM/Revit (3D) gemo­del­leerd en voor de reali­satie van het project is gekozen voor lean-management waarbij het complete uitvoe­rings­team betrokken is.