Hoogwaardig medische-technische afdelingen

In Amersfoort, aan de rivier de Eem, is in 2012 een prachtig, modern zieken­huis verrezen; het Meander Medisch Centrum. Het is een licht en open ontwerp met een vrien­de­lijke en profes­si­o­nele uitstra­ling. Het vloer­op­per­vlak van het nieuwe zieken­huis meet bijna 100.000 m² en kent logis­tiek een viertal hoofd­ge­bieden: spoed- en inten­sieve zorg, verpleeg­af­de­lingen, poli­kli­nieken en een psychi­a­trisch centrum.  Tevens zijn diverse hoog­waardig medische-technische afde­lingen gerealiseerd.

Specifieke eisen

Al deze afde­lingen hebben speci­fieke eisen ten aanzien van de lucht­voor­zie­ning. De totale lucht­hoe­veel­heid van ca. 700.000  m³/h die door de 55 Luchtbehandelingskasten gecon­di­ti­o­neerd wordt, dient op de juiste manier verdeeld te worden over de diverse ruimten. Hiervoor instal­leert Airpro circa 30.000 m² recht­hoekig en ca. 25.000 m¹ rond ther­misch verzinkt kanaal­werk. Daarnaast wordt 2.300 m² lucht­ka­naal uitge­voerd in PUR/POL. Dit alles is gere­a­li­seerd door 75 directe en indi­recte mede­wer­kers en is eind 2013 afgerond.