Maintenance Valuepark

In 2017 is een nieuw kantoor­ge­bouw gere­a­li­seerd voor Trinseo in Terneuzen. Trinseo is een wereld­wijde leve­ran­cier van chemi­sche mate­ri­alen en een fabri­kant van kunst­stoffen, latex­bin­ders en synthe­ti­sche rubber. Ze richt zich op het leveren van inno­va­tieve en duur­zame oplos­singen om klanten te helpen nieuwe producten te creëren. Het gebouw betreft niet alleen kantoren maar ook labo­ra­toria, werk­plaatsen en opslag­ruimten en heeft een totale opper­vlakte van 7.680 m². Het is tevens het eerste project op het Maintenance Valuepark in Terneuzen.

Ten behoeve van de klimaat- en afzui­gin­stal­la­ties heeft Airpro hier 2.200 m1 ronde lucht­ka­nalen, zo’n 1.000 mrecht­hoe­kige lucht­ka­nalen en 700 m2  PIR/POL dakka­nalen gele­verd en gemon­teerd. Verder zijn er diverse brand­kleppen, luchtroosters/nozzels en fancoil-units gemonteerd.