Klimaat- en afzuiginstallatie

In Venlo is het bedrijf Steris, Applied Sterilization Technologies, gesi­tu­eerd. Dit bedrijf is in 2017 met 5.000 m2 produc­tie­ruimte uitge­breid. Het betreft een produc­tie­ruimte waar instru­menten voor medi­ci­naal gebruik en producten voor farmacie en vete­ri­nair gebruik worden geste­ri­li­seerd. Daarnaast kunnen producten uit diverse indu­strieën behan­deld worden met röntgen‑, gamma‑, elektron- en ionstraling.

Airpro heeft hier ten behoeve van de klimaat- en afzui­gin­stal­latie zo’n 500 m1 ronde lucht­ka­nalen,  onge­veer 3.000 m2 recht­hoe­kige lucht­ka­nalen en 800 m2 PIR/POL dakka­nalen gele­verd en gemonteerd.