Hoogwaardige luchtbehandelinginstallatie

Daf heeft in 2006 geïn­ves­teerd in de bouw van een nieuw motoren-testlaboratorium. In dit labo­ra­to­rium worden motoren onder­worpen aan duur­proeven. Getest worden onder andere de stabi­li­teit van het vermogen, het verloop van de verbran­dings­tem­pe­ra­tuur en de slij­tage aan onder­delen. Omdat de motoren onder allerlei verschil­lende omge­vings­tem­pe­ra­turen moeten kunnen pres­teren is veel aandacht besteed aan de moge­lijk­heid om extreem hoge en lage tempe­ra­turen in de ruimtes te reali­seren. Hiervoor is een hoog­waar­dige lucht­be­han­de­ling­in­stal­latie ontworpen die aan deze eisen voldoet.

Hoge en lage druk

Tevens moeten de motoren onder hoge en lage lucht­druk getest worden. Om dit in een labo­ra­to­rium te reali­seren zijn in de tech­ni­sche ruimte een tweetal zeer grote alumi­nium buiten­lucht­aan­zuig­ple­nums gemaakt waar­door een grote hoeveel­heid lucht aan alle 24 test­labs gele­verd kan worden.