Lean planning

In 2016 zijn in opdracht van Heijmans Utiliteit alle kanalen gele­verd en gemon­teerd voor het data­center van Telecity Amsterdam fase 1 & 2. Dit zijn onder ander de kanalen voor de datazalen, elec­trical plant, gene­rator rooms, trans­former rooms en kantoren. Het geheel was strak geco­ör­di­neerd volgens een Lean planning.