Weer een datacentrum

Als opvolger van AMS 6 is in 2015 voor InterXion het data­cen­trum AMS 7 te Schiphol-Rijk gere­a­li­seerd.  Airpro heeft hier ander­maal in goede samen­wer­king met Engie de volle­dige venti­latie instal­latie verzorgd van Engineering tot en met instal­latie van LBK’s, kanalen en appendages.