Van alle markten thuis

Het EMC is een acade­misch zieken­huis met alle voor­zie­ningen die bij een zieken­huis zijn te bedenken: opera­tie­ka­mers, labo­ra­toria, kantoren, een apotheek, restau­rants. Airpro moet dus van alle markten thuis zijn. Naast de diver­si­teit aan voor­zie­ningen is een bijko­mende moei­lijk­heid dat het terrein midden in Rotterdam ligt. Daarnaast blijft het oude zieken­huis gewoon in gebruik wat de logis­tiek tot een grote uitda­ging maakt. Dit bete­kent bouwen, verhuizen, slopen en weer bouwen waarbij het bestaande zieken­huis gewoon moet kunnen blijven func­ti­o­neren. Communicatie en orga­ni­satie zijn hierbij sleu­tel­woorden die moeten leiden tot een succesvol project. Kortom een zeer mooie opdracht die opnieuw aangeeft hoe groot het vertrouwen in onze bedrijven is. De nieuw­bouw is een mooie basis voor de komende jaren en maakt de onver­min­derde zoek­tocht naar nog meer mooie opdrachten gemakkelijker.

 

Één grote uitdaging

Deze mega­order is één grote uitda­ging. Een vloer­op­per­vlakte van 185.000 m², een dertig verdie­pingen tellende hoog­bouw, deels nieuw­bouw, deels reno­vatie, 12.500 betonnen bouw­ele­menten, 50.000 m² recht­hoekig kanaal, 40.000 m¹ rond kanaal, 15.000 mensen die per dag in en uitlopen. Zo maar wat getallen die de omvang van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam kenmerken. Het is de grootste order die Airpro ooit heeft binnen­ge­haald en heeft een loop­tijd van 2010 tot 2017. Het EMC wordt in 2 fasen gebouwd. In de periode van 2010 – 2012 verrijzen in het ooste­lijke deel van het zieken­huis een 120 meter én een 50 meter tellende toren. In de tweede fase wordt eerst een gedeelte van het oude zieken­huis gesloopt waarna het weste­lijke deel, dat in 2017 wordt opge­le­verd, gebouwd gaat worden.