Hoge geluidseisen

In opdracht van Wolter & Dros is Airpro betrokken geweest bij de reno­vatie van de Hogeschool van de Kunsten te Utrecht. Vanuit 13 lucht­be­han­de­lings­kasten die aange­sloten zijn met op het dak liggende PUR/POL kanalen worden diverse ruimten zoals een geluid­studio, een foto­studio, een werk­plaats en een schil­ders­ate­lier,  voor­zien van venti­la­tie­lucht. Door de zeer geringe beschik­bare ruimte in combi­natie met de hoge geluids­eisen is veel aandacht geschonken aan het inmeten van de beno­digde lucht­ka­nalen. Door diverse maat­re­gelen is de school tijdens de reno­vatie in bedrijf kunnen blijven.