Reinheid in de OK

In Goes staat het Admiraal de Ruyter zieken­huis. Dit zieken­huis heeft medio 2017 een nieuw complex met zes opera­tie­ka­mers in gebruik genomen. In opdracht van Engie Halsteren is Airpro hierbij verant­woor­de­lijk geweest voor de leve­ring en montage van de lucht­ka­nalen. Veel aandacht is hierbij uitge­gaan naar de rein­heid van de kanalen voor en tijdens de montage.