WERKNEMERS

Vaklui zijn altijd welkom

Werknemers

Er zijn momen­teel geen vaca­tures.

Reacties werk­ne­mers

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met
de heer J. Crebolder, tele­foon­nummer 0416 – 65 28 93.

E‑mailen kan recht­streeks naar hjansen@airprobv.nl
U kunt ook schrijven naar:
Airpro BV
T.a.v. afde­ling perso­neels­zaken
Postbus 579
5140 AN Waalwijk