BEDRIJVEN

Om projecten aan te nemen

Montagebedrijven

Wij zoeken bedrijven die onder leiding van een chef­mon­teur de montage van een project aannemen.

Wij vragen
• erva­ring in de lucht­ka­na­len­mon­tage;
• VCA‐diploma;
• werk­zaam in heel Nederland;
• goed­ge­keurd gereed­schap en klim­ma­te­riaal.

Reacties bedrijven

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met
de heer B. Sterrenburg, tele­foon­nummer 0416 – 65 28 93

E‐mailen kan recht­streeks naar info@airprobv.nl
U kunt ook schrijven naar
Airpro BV
T.a.v. B. Sterrenburg
Postbus 579
5140 AN Waalwijk