VACATURE

Projectleider

Luchtbehandeling is zo gek nog niet! 

Projectleider (m/v)

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn per direct op zoek naar een enthou­si­aste en ervaren project­leider (m/v) met een passie voor luchttechniek.

Als project­leider ben je dage­lijks verant­woor­de­lijk voor het reali­seren van lucht­tech­ni­sche instal­la­ties op uiteen­lo­pende projecten in Nederland. Vanaf opdracht tot en met de ople­ve­ring coör­di­neer je het project. Je bent verant­woor­de­lijk voor de voort­gang van de werk­zaam­heden, bewaakt de finan­ciële project­be­gro­ting en bent het aanspreek­punt voor alle betrokken partijen.

Wij bieden jou een uitda­gende baan met veel verant­woor­de­lijk­heid en afwis­se­ling. Natuurlijk wordt jouw inzet beloond met een prima salaris en goede secun­daire arbeids­voor­waarden. Je komt te werken in een groei­ende orga­ni­satie met ambi­ties en een no-nonsense cultuur.

Solliciteer nu

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent gek op tech­niek en bezit een groot verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel, je bent stress bestendig en houdt van uitdagingen;
 • Je hebt bij voor­keur een afge­ronde oplei­ding Middelbare Installatietechniek Werktuigbouwkunde (MIT‑W) of een afge­ronde tech­ni­sche oplei­ding in de rich­ting van werktuigbouwkunde;
 • Minimaal 3 jaar aantoon­bare erva­ring als project­leider of gelijk­waar­dige functie in de installatietechniek;
 • Je hebt leiding­ge­vende capa­ci­teiten, bent commu­ni­ca­tief en sociaal inge­steld en gericht op samen­werken als team;
 • Je hebt commer­ciële vaar­dig­heden en werkt klantgericht;
 • Een 9‑tot‑5 menta­li­teit is niet jouw ding;
 • Je bent in het bezit van een VCA-vol diploma of bent bereid dit diploma te behalen;
 • Ervaring met soft­wa­re­pak­ketten: Microsoft Office, Autocad, en Revit is een pré;
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbe­wijs B;

Wil je meer weten van één van onze projectleiders? Zie onderstaande video!

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een zelf­stan­dige functie met voldoende vrij­heid en uitdaging;
 • Goed salaris op basis van kennis en ervaring;
 • Een jaar­con­tract met uitzicht op vast dienstverband;
 • Auto van de zaak met de moge­lijk­heid hier ook privé mee te rijden;
 • Laptop en mobiel van de zaak;
 • Flexibele werk­tijden;
 • Winstdelingsregeling;
 • De moge­lijk­heid tot het volgen van cursussen en opleidingen;
 • De moge­lijk­heid tot deel­name aan bedrijfs­fiets­plan en ‑fitness;
 • Een actieve perso­neels­ver­e­ni­ging met ieder jaar diverse feestjes;
 • Diverse extra’s zoals vers fruit in de kantine en iedere donder­dag­och­tend een Brabants kwartiertje;
 • Diverse keren per jaar een gezel­lige borrel op de zaak.

Ben jij de kandidaat die wij zoeken?

Voor meer informatie over de functie, neem dan contact op met Bartho Sterrenburg via bsterrenburg@airprobv.nl

Acquisitie naar aanlei­ding van deze vaca­ture wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu