500.000 eenheden geneesmiddelen

Op 8 mei 2012 werd in Gorinchem op het bedrij­ven­ter­rein langs de A15 de eerste paal geslagen voor de nieuwe berei­dings­apo­theek van het acade­misch zieken­huis van Rotterdam, het Erasmus MC. Het is de bedoe­ling dat deze mega-apotheek tot 500.000 eenheden genees­mid­delen per jaar gaat produceren.

2,5 km kanaalwerk

Voor de lucht­be­han­de­ling zijn een drietal lucht­be­han­de­lings­kasten geplaatst. Van hieruit wordt de lucht door diverse kanalen naar de onder­lig­gende ruimten getrans­por­teerd. De kanalen zijn opge­bouwd uit vele veschil­lende mate­ri­alen. Dit naar gelang de bestem­ming van de lucht en de monta­ge­mo­ge­lijk­heden t.a.v. de beschik­bare ruimte. Zo zijn Ventaflex kanalen, PVC kanalen, stalen verzinkte kanalen en PIR kanalen gemon­teerd. Het totaal van 2,5 km kanaal­werk voldoet aan lucht­dicht­heids­klasse C en is eind 2013 in gebruik genomen.