Het hoogst haalbare BREEAM niveau

Medio april 2012 is in Maassluis de Lely Groep begonnen met de bouw van een nieuw bedrijfs­pand. Het gebouw beslaat 22.500 m² produc­tie­op­per­vlak en 10.500 m² kantoor­op­per­vlak. De nieuw­bouw brengt de kantoor- en produc­tie­me­de­wer­kers van de vesti­gingen in Maassluis onder één dak. Lely Industries is één van de meest inno­ve­rende bedrijven van Nederland op het gebied van melk­ro­bots, stal­pro­ducten en voer­ap­pa­ra­tuur. Deze inno­va­tie­kracht is tevens ingezet bij het ontwerp van het nieuwe bedrijfs­pand. Daarom ambi­eert Lely het hoogst haal­bare BREEAM niveau: de BREEAM score ‘Excellent’ voor het kantoor en ‘Outstanding’ voor de productiehal.

Ambitieus project

Airpro verzorgt voor dit ambi­ti­euze project alle lucht­ka­nalen. Belangrijke aandachts­punten hierbij zijn natuur­lijk een lage lucht­weer­stand, een hoge lucht­dicht­heid en een goede isolatie. Het gebouw is in 2013 opgeleverd.